pInformation Today

Twitter ADEG

Blog ADEG
Preguntes abans que respostes

ideesEns trobem a l'inici de l'any, moment per excel·lència per a dibuixar nous propòsits, personals, professionals, empresarials,.... Habitualment quan dissenyem els objectius a 12 mesos vista, mirem de seguir els criteris que els bons manuals de planificació ens indiquen: (seguint la tècnica SMART, per) S: busquem objectius específics, evitem pensar en resultats ambigus, M: els triem mesurables, A: Assolibles, dit d'una altra manera, que siguin possibles R: Realistes, vol dir que tinguem accés a la informació, als recursos i a les eines, T: temps, si no el fixem correm el risc posposar l’inici de la tasca que ens hem proposat i arribar a final d'any sense ni tan sols haver donat un primer pas. Però aquesta manera de plantejar-nos els nous reptes no ens porta necessàriament a fites noves, creatives, innovadores......el nostre pensament, si no el forcem, buscarà propostes i objectius en la línia més rutinària, més habitual, més coneguda, simplement perquè és més fàcil. Hi ha una manera, relativament senzilla, d'arribar a trobar camins diferents que ens portin a d'altres llocs que la rutina, el costum, la falta d'idees, ens portaria.....es tracta de fer-nos bones preguntes per arribar a millors respostes. Alex Osborn (expert en creativitat i creador del Brainstorming) deia que "la pregunta és la més creativa de les conductes humanes". Sense cap pretensió d’exhaustivitat, suggerim en aquest post, algunes pistes que ens poden ajudar a plantejar-nos bones preguntes en el moment de dissenyar una estratègia pel nou any. 1- Qüestionar-nos fites i propòsits: - què volem aconseguir? - quina és la nostra tasca principal - per què aquest és l'objectiu més important - per què aquest i no un altre? 2- Qüestionar-nos les preguntes: quan estem en un grup i fem diferents raonaments, tots ells responen a una pregunta. - no tinc clar exactament què m'estàs dient, quina és la pregunta que em fas? - aquesta és la millor pregunta en aquest moment? n'hi ha alguna altra que no ens fem i ens hauríem de fer? - si ens féssim una pregunta des d'un punt de vista conservador quina seria?, i si ens la féssim des d'un punt de vista ben agosarat? 3- Qüestionar la informació les dates, l'experiència.... - en quina informació ens basem per dir això? - quines experiències ens porten a aquesta conclusió? - com sabem que aquesta informació és precisa? - pot ser que hàgim passat per alt alguna informació? 4- Qüestionar les inferències i les conclusions: - com vas arribar a aquesta conclusió? - quin és el raonament? - hi ha una altra conclusió possible? 5- Qüestionar concepte i idees 6- Qüestionar suposicions - perquè ho donem per fet? - quines suposicions hi ha sota el nostre punt de vista? 7- Qüestionar implicacions i conseqüències 8- Qüestionar punts de vistes i perspectives - i si ho mirem des del punt de vista del client? - i des del punt de vista del proveïdor? - i la competència, com ens veu? Vuit pistes per guiar-nos en el camí d'indagar noves alternatives i possibilitats. Si volem idees diferents, hem d'aconseguir qüestionaments diferents. Maria Batet @mariabatetr

ADEGAssociació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf

Tel 902 106 700
Fax 938 106 701
adeg@adeg.cat


Affiliated entity in...

Foment del Treball Nacional Fepime Business Eumed Ferrmed Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes Federació Internacional d'Associacions Empresarials

Entity member of ...

Fòrum Econòmic i Social del Garraf Cesap

Follow us...

 
Publicacions
 
Papiers ADEG
 


The Association of Employers of Alt Penedès, Baix Penedès and Garraf publishes, apart from the periodic publications, documents of managerial and economic interest in concrete contexts.


The legacy of the Year ADEG 2007:
«Decalogue of Managerial Ethics»
 
The Association of Employers of Alt Penedès, Baix Penedès and Garraf with its desire of promoting the good managerial practices and the corporative social responsibility among the companies, it has elaborated the Decalogue of Managerial Ethics in the mark of the Year ADEG 2006 dedicated to the Social Responsibility and the good practices.

«Company and Municipality»
 
The document «Company and Municipality» suggest proposals and requirements directed to the new municipal governments to attain a great understanding between the local politics and the managerial sectors, with the common objective double of giving impulse to the economies of our territories, favouring the generation of managerial new activities, to contribute to the great competitiveness and development of the already existing, to configure an attractive environment for the investments and to promote the generation of employment. That is, dialectics between municipal governments and companies directed to assuring also the equity of tax system, achieving that the several fiscal figures, taxes, rates and diverse tributes of municipal origin contribute in a way fair and balanced in the development of the companies of each municipality.


We support...

 


Segells ISO SGS

sponsored by:

Banc Sabadell La Caixa