pInformation Today

Twitter ADEG

Blog ADEG
Qüestions de territorialitat

mapa_catEl debat està més encès que mai. Hi ha una certa obcecació a l’hora de veure l’espai comarcal com un àmbit de representativitat, quan caldria entendre’l com un escenari d’operacions. Les demarcacions no són fets aïllats com ho poguessin ser les taifes ni tampoc pertanyen a cap legitimitat que no sigui la del compromís amb el mateix territori. El camp d’actuació de l’ADEG coincideix amb el Penedès i el Garraf i així es mantindrà mentre l’Assemblea General de Socis no determini una altra circumstància. L’espai operatiu de la nostra organització està avalat per les 900 activitats que composen el nostre mapa associatiu, que coincideix amb la cartografia empresarial de la regió granpenedesenca. De la mateixa manera que d’altres institucions de caire social i cultural, l’Associació té un paper rellevant pel que fa a la cohesió del territori i a la implementació d’actuacions que afavoreixin la seva vertebració com a espai econòmic. Damunt la taula hi exposem arguments i responsabilitats. Defensem, amb fets i raons, els interessos de l’entorn, de les empreses i de les persones que en formen part. Els nostres interlocutors són els estaments públics, les institucions, els mitjans de comunicació, els operadors de referència, la resta d’agents socials. La nostra manera de ser ens porta a l’entesa amb tothom que vulgui participar en el desenvolupament de la marca penedesenca. Aquest capteniment i una història de vint-i-set anys d’implicació fan de l’ADEG una institució genuïnament representativa d’un gran territori. Jordi Solé Tuyà President de l’ADEG @jsole

ADEGAssociació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf

Tel 902 106 700
Fax 938 106 701
adeg@adeg.cat


Affiliated entity in...

Foment del Treball Nacional Fepime Business Eumed Ferrmed Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes Federació Internacional d'Associacions Empresarials

Entity member of ...

Fòrum Econòmic i Social del Garraf Cesap

Follow us...

 
Links seleccionados
 
 
Business information
 
Oficina de gestió empresarial · Generalitat de Catalunya

www20.gencat.cat/portal/site/oge
 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

www.cambrabcn.es
 
Acc10

www.acc10.cat
 
Anella
www.anella.cat
 
Ajuts i subvencions a empreses

www.cidem.com/cidem/cat/serveis/financament/
index.jsp
 
Foment del Treball Nacional

www.foment.com
 
Instituto de Comercio Exterior (ICEX)

www.icex.es
 
Constituir una nova empresa

www.constituciondesociedades.com
 
Finançament a noves empreses (ENISA)
www.enisa.es
 
Responsabilitat Social
www20.gencat.cat/portal/site/rscat


We support...Segells ISO SGS

sponsored by:

Banc Sabadell La Caixa