adepg.jpg

ADEPG

Què és l'ADEPG?

DEFINICIÓ

L'Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf és una organització empresarial de base associativa, de règim assembleari i de lliure afiliació, que representa el conjunt de l'empresariat del seu àmbit intercomarcal. L'Associació és independent i té un caire multisectorial i plural.

L'àmbit territorial d'actuació coincideix amb el de les comarques de l'històric Gran Penedès, a cavall de les províncies de Barcelona i Tarragona.

MISSIÓ

L'ADEPG és una entitat que manté un compromís amb el seu entorn social i econòmic i que entén com a prioritari el progrés del territori, en tant que beneficia el conjunt de ciutadans i entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats que s'hi desenvolupen.

OBJECTIU

L'ADEPG té com a objectiu fonamental el foment de l'activitat econòmica i el desenvolupament del teixit empresarial de l'entorn. Amb la generació constant de nous serveis i avantatges i la continuada producció d'actuacions, l'Associació afavoreix els corrents d'informació, modernització i lliure competència de les empreses afiliades i, en conjunt, del teixit empresarial del Penedès i el Garraf.

ÀMBIT TERRITORIAL

L'àmbit territorial de l'ADEPG correspon al de les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. Per tant, té afiliades empreses dels diferents municipis que formen part d'aquest espai intercomarcal.

Massa Social

Empreses associades a l'ADEPG

En el conjunt de la massa social hi trobem empreses de tots els municipis de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, de tots els sectors d'activitat i de totes les tipologies d'empresa.

El 23 de juny de 2000
Es va assolir la fita de les 500 empreses afiliades

El 30 de març de 2005
L'entitat assolia les 1.000 empreses associades

El 31 de desembre de 2009
La massa social de l'ADEPG arribava a les 1.099 empreses afiliades

El 31 de desembre de 2010
La massa social de l'ADEPG arriba a les 1.023 empreses afiliades

El 31 de desembre de 2011
La massa social de l'ADEPG és de 985 empreses afiliades

El 31 de desembre de 2015
El mapa social aplegava 873 empreses i professionals associats.

Organigrama

Assemblea General

Són òrgans de govern de l'Associació: l’Assemblea General, la Junta Directiva, el Comitè Executiu i la Presidència. L'esquema corporatiu admet la creació de comissions temàtiques o monogràfiques, obertes a tots els socis de l'entitat.

L’Assemblea General està constituida per tots els afiliats de ple dret que hagin satisfet les quotes establertes reglamentàriament. Cada membre té dret a un sol vot.

L’Assemblea General, vàlidament constituida, és l’òrgan sobirà de l’Associació i els acords que s’adoptin de conformitat amb els estatuts són obligatoris per a tots els seus afiliats.

Presidència

L'Assemblea General de Socis, reunida el 25 de juliol de 2016, a Vilanova i la Geltrú, va acordar per aclamació l'elecció de Martí Sistané Planella com a president de l'entitat per al proper quadrienni, fins al 2020.

Martí Sistané (1959) va néixer a Barcelona. Avui dia resideix a Sant Pere de Ribes. És consultor d'empreses especialitzat en les àrees de Màrqueting estratègic i Financial management. Ha cursat les carreres de Ciències Empresarials i Administració i Direcció d'Empreses. Ha desenvolupat diversos càrrecs directius en empreses del sector editorial, financer i bancari. Des de l'any 2009 és fundador i director de la consultora d'empreses Proment Consulting.

Des de 2014 Martí Sistané ha participat activament en la Comissió d'Estratègies i en la Comissió Financera de l'ADEPG. També forma part de la iniciativa ADEPG Advising, de suport als iniciadors d'activitat i orientació a la nova empresa. A més, forma part de la xarxa consular de l'Associació, representant l'entitat al municipi de Sant Pere de Ribes. A banda, és professor de l'Escola de Direcció d'Empresa i ha impartit nombroses accions formatives a càrrec de l'ADEPG.

Comitè Executiu

El Comitè Executiu es reuneix, en sessió ordinària, una vegada al mes, bé a la seu de Vilafranca del Penedès o bé a la seu de Vilanova i la Geltrú.

La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, cada dos mesos, bé a la seu de Vilafranca del Penedès o bé a la seu de Vilanova i la Geltrú.

La sessió constituent de la Junta Directiva es reunirà el proper 12 de setembre.

Relacions institucionals

Celso Besolí
Consell d'Entitats Empresarials i Professionals del Penedès i el Garraf

Xavier Mestres
Síndic de l'Empresa

Els presidents de l'ADEPG

Martí Sistané Planella és el sisè president de l’ADEPG, després de Joan Mercadé (president fundador), Josep Piqué Tetas (1991-1997), Joan Anton Matas Arnalot (1998-2006), Xavier Cardona Torrandell. (2006-2014) i Jordi Solé Tuyà (2014-2016).

Consell Consultiu

El Consell Consultiu de l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès està composat per membres de l'entitat que han estat designats expressament per la Presidència en atenció al coneixement que en tenen de l'entitat aixi com a la seva trajectòria en càrrecs de màxima representativitat dins de la mateixa Associació.

El president de l'ADEPG és alhora degà d'aquest Consell Consultiu i és ell qui convoca les reunions i proposa els temes a tractar. Les convocatòries són semestrals, tret que una circumstància rellevant faci oportú reunir el capítol.

Avui el Consell Consultiu el composen els següents:

Staff

Des de 1991, el secretari general de l'ADEPG és Isidre Also, alhora primer executiu de l'entitat.

El dia a dia de l'Associació està conduït, a més, per Míriam Sánchez (Direcció); Susanna Gómez i Andrea Also (Formació i RRHH); Ma José Martín (Administració) i Eva Gallego (Comunicació). La funció comercial i la d'atenció als socis és compartida per tot l'staff.

Xarxa Consular

Els cònsols de l'ADEPG són, habitualment, membres de la Junta Directiva. Exerceixen com a representants de l'Associació en els respectius municipis en els quals hi tenen establiment. La figura del cònsol és representativa i participativa, per la qual cosa afavoreix una major presència de l'entitat en tots els fòrums i esdeveniments promoguts en els diferents municipis.

Consell d'Entitats

El Consell d'Entitats Professionals i Empresarials del Penedès i el Garraf l'erigeixen aquelles associacions, gremis, col·legis i, en general, col·lectius d’afinitat professional i empresarial de les comarques del Penedès i el Garraf que volen participar activament en un marc de relacions orientat al progrés econòmic i social del territori i, alhora, al creixement de cadascuna de les entitats que hi participen.

Serveis

Informació

El Fax de l'ADEG El Fax de l'ADEPG Agenda d'activitats i recull de notícies de caire empresarial. Manté un format DIN A-4 que es tramet per correu electrònic. També s'envia per fax-mòdem a les empreses que no disposen de correu electrònic. Setmanalment el reben més de 6.000 empresaris.

[ + informacio ]

Revista "Perspectiva" Revista «Perspectiva» Publicació bimestral que es defineix com a informació de l'actualitat empresarial del Garraf, de l'Alt Penedès i del Baix Penedès. Edició de 1.400 exemplars.

[ + informacio ]

Els Dimecres de l'ADEG InfoADEPG L'InfoADEPG conté notícies d’actualitat classificades per àmbits temàtics: normatives, convenis sectorials, ajuts i subvencions, concursos públics, estadístiques, referències de nous productes i serveis... Servei exclusiu per a empreses associades.

[ + informacio ]

Els Dimecres de l'ADEG Què·De·Nou Resum diari de titulars de la premsa econòmica. Tramesa digital, tots els dies feiners, de dilluns a divendres, a primera hora del matí. Servei exclusiu per a empreses associades.

[ + informacio ]

Els Dimecres de l'ADEG La Central Tecnològica Resum de periodicitat no determinada de les novetats en l'àmbit de subvencions i ajuts tecnològics. Tramesa digital.

[ + informacio ]

Circulars temàtiques Novetats que afectin l'activitat o la gestió de l'empresa. Es trameten per correu postal i per correu electrònic només a les empreses associades.

Conferències Producció d'actes informatius centrats en novetats que afectin la gestió i l'organització de l'empresa.

Consultes Servei d'atenció permanent per respondre tot tipus de consultes per part dels associats. L'oficina de l'ADEPG us atendrà personalment tots els dies feiners, en horari continuat de 8 a 22 h. Per telèfon al 902 106 700 i per correu electrònic.

Contactes Línia de servei que afavoreix el contacte, personal i comercial, entre les mateixes empreses associades. Promoció de relacions que procurin el contacte amb proveïdors o agents específics.

Base de dades Com a empresa associada podreu disposar sempre que vulgueu del directori de l'Associació.

Assessorament

Devers una quarantena de consultors i experts atenen el servei d’Assessorament de l’ADEPG a disposició de les empreses i professionals associats. El servei és gratuït per als socis i consisteix en oferir consultes de capçalera, en què l’assessor resolt els dubtes de l’usuari i, si és el cas, l’aconsella vers a determinades accions que s’haurien d’emprendre tot seguit.

La manera d’accedir al servei d’assessorament és tan fàcil com trucar a l’ADEPG o enviar un missatge sol·licitant els serveis d’un determinat àmbit de consulta. Tot seguit, es procura concertar, amb immediatesa, una reunió entre l’usuari i l’expert (a vegades, segons el tipus de consulta, es propicia una conversa telefònica entre tots dos). El servei es limita a l’assessorament i no inclou, per part de l’expert, la realització de cap gestió derivada de la consulta.

Cada vegada més, els socis de l’ADEPG donen major valor a aquesta disponibilitat d’assessorament, atès que els permet contrastar la resposta rebuda amb la que potser ja havien rebut anteriorment per part d’un tercer, o bé els posa en contacte amb professionals de confiança, designats per l’ADEPG, que els podran resoldre o gestionar els seus assumptes.

El servei d’Assessorament de l‘ADEPG compleix vint anys d’experiència i aplega, a banda d’altres temàtiques més concretes, tots aquests àmbits:

Formació ADEPG

L'ADEPG, amb més de vint-i-vuit anys d'experiència impartint formació, segueix treballant per innovar i oferir els cursos i seminaris adreçats a cobrir les necessitats dels alumnes, treballadors i empresaris. Cada temporada programa tot un ventall d'accions obertes a tots els públics, de producció pròpia i curta durada, la majoria d'elles susceptibles a la bonificació.

El 2015 es van impartir un total de 66 accions, 14 de les quals van ser subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Un total de 30 cursos es van impartir a les mateixes empreses que els havien sol·licitat (el doble que l'exercici anterior), mentre que a les aules de les nostres seus de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú es van professar 22 tallers o seminaris de producció pròpia.

En total, en el decurs de 2015 es van impartir 1.444 hores de formació i es van matricular 704 alumnes.

Des de l’Escola de Direcció d’Empresa es van programar de manera efectiva un total de 463 hores, corresponents a 18 cursos, i es van matricular 198 alumnes. Cal destacar que l'any 2015 l'EDE va iniciar la seva oferta universitària amb postgraus de la mà de la UVic que repeteix enguany. Podeu consuttar tota l'oferta de l'EDE a www.ede.cat.

Representació

L'ADEPG manté contactes amb continuïtat amb diferents estaments i institucions dels àmbits polític, econòmic i empresarial. Té representació a les següents entitats, consells i comissions:

Àmbit internacional

Àmbit nacional/regional

Àmbit Alt Penedès

Àmbit Garraf

Serveis personalitzats

L'ADEPG ofereix els seus actius de diàleg i contacte a l'hora de defensar, representar i acompanyar l'associat per qualsevol assumpte que requereixi un tractament específic i una gestió particularitzada davant les administracions públiques o nuclis d'interès fàctic.

A més, l'ADEPG col·labora en l'organització d'actes promoguts per les empreses associades (presentacions, inauguracions, celebracions, convencions, reunions, comunicats i rodes de premsa, invitacions, elecció de proveïdors...) que a més poden desenvolupar-se a les instal·lacions de l'entitat.

Demaneu més informació i feu les vostres reserves d'espais al 902 106 700 o a formacio@adepg.cat

Sales

L’ADEPG ofereix un servei de lloguer d’espais de treball, on trobareu l'entorn més adequat i favorable per atendre els vostres clients, organitzar reunions, presentacions o sessions formatives.

L'Associació d’Empresaris del Penedès Garraf disposa de tres seus socials, a Vilanova i la Geltrú (Garraf), a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i a El Vendrell (Baix Penedès), amb un total de 7 espais a disposició de les empreses que els sigui de menester.

Sala de reunions

· Aforament: Format taula 25 persones Format auditori 35 persones · Disposa de connexió wi-fi i internet. · Pantalla per a projecció · Canó instal·lat · Pissarra blanca · Preu: 60 € per hora + IVA

Sala d’informàtica

· Aforament: 17 persones · 16+1 ordinadors · Disposa de connexió a Internet · Pantalla per a projecció · Pissarra blanca · Preu: 70 € per hora + IVA

Avantatges Comercials

Exclusivament per a les empreses i els professionals associats a l'ADEPG, l'entitat disposa de determinats acords comercials que suposen bons descomptes i tota mena d'avantatges.

Serveis bancaris

Banc Sabadell és una entitat patrocinadora de l'ADEPG. Aquest fet implica una disposició i una atenció preferent en relació amb els nostres socis. Bona part dels avantatges que ens ofereix aquesta entitat bancària tenen a veure amb la qüestió financera. Us suggerim que consulteu les condicions favorables que us pertoquen pel fet d'estar afiliats a l'ADEPG. Truqueu a l'Associació i us posarem en contacte amb un facilitador bancari.

Banc Sabadell treballa en PRO (el col·lectiu de professionals) de l'Associació d'Empresaris d'Alt Penedés, el Baix Penedés i el Garraf. Per això posa a la seva disposició una oferta financiera que li permet estalviar-se comissions, tenir reduïts tipus d’interès i aconseguir grans descomptes en productes i serveis financers que han preparat en exclusiva per pertànyer al seu col·lectiu professional.

Si vol ampliar la informació, pot visitar el web www.bancsabadell.com.

Finalment, Banc Sabadell és la gestora de la targeta VISA que acredita l'afinitat dels seus titulars com a públics vinculats a l'ADEPG. Sol·liciteu la VISA ADEPG de Banc Sabadell a la vostra oficina més propera.

Subministraments energètics

L'acord assolit amb la xarxa Solred és una dels avantatges "estrella" que ofereix l'ADEPG a les empreses i professionals associats, que mitjançant la targeta Solred poden gaudir d'excepcionals descomptes en la factura de carburants per a automoció.

La targeta Solred és vàlida en estacions de servei Repsol, Campsa i Petronor i, només en el cas dels socis de l'ADEPG, suposa un descompte de: Diesel amb Neotech 8 cènt.€/litre Diesel amb Neotech 10 cènt.€/litre Efitec 95 amb Neotech 5 cènt.€/litre Efitec 98 amb Neotech 7 cènt.€/litre AutoGas (GLP) 3 cènt.€/litre Gasoli B 6 cènt.€/litre Dispositiiu VÍA-T Gratuït La mateixa targeta Solred també es adient per a l'adquisició de lubricants i per al pagament de peatges d'autopistes, entre d'altres serveis afegits.

A més, en la modalitat Solred-DKV disposeu dels mateixos avantatges però amb aplicació extensiva a tota Europa i al nord d'Àfrica.

Un dels principals atractius que us ofereix la targeta Solred és el fet que rebeu mensualment, al vostre domicili, la factura amb tot el detall dels consums realitzats (amb indicació de l'estació de servei, dates, imports...) i amb el corresponent desglossament de l'IVA.

Potser ja tenieu la Solred però la targeta que us expedirà expressament l'ADEPG us dóna tots aquests i d'altres avantatges afegits: més descomptes, més còmode, més rendible...

A més, la xarxa Solred ofereix un sistema únic de pagament Via T per als peatges de les autopistes. També rebreu la factura directament, sense necessitat de demanar-la a la concessionària de l'autopista.

Consulteu els detalls del conveni seguint l'enllaç

Sol·liciteu la targeta Solred ADEPG amb descomptes preferents

L'ADEPG i l'empresa PROT Energia han signat un acord de gran abast per a les empreses associades o aquelles altres que s'hi vulguin adherir. El conveni preveu tarifes especials per als socis pel que fa als preus de l'energia elèctrica.

L'abaratiment de la factura elèctrica també s'aconsegueix a partir de l'anàlisi i corresponent diagnosi que s'ofereix gratuïtament a les empreses associades per tal d'identificar els punts forts i febles de les seves instal·lacions.

La casuística acreditada per PROT Energia demostra un rang d'abaratiment que en alguns casos ha significat fins a un 50% de reducció de la factura elèctrica.

A banda d'oferir una de les tarifes més competitives del mercat, la detecció d'ineficiències i l'aplicació d'accions correctores fan que aquest conveni suposi un extraordinari avantatge per a les empreses, bé siguin factories, activitats de serveis, equipaments comercials o de qualsevol índole.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb l'ADEPG a direccio@adepg.cat

Assistència Mèdica

Previsora General i Mútua Penedès ofereixen una proposta exclusiva per a les empreses associades a l'ADEPG, mitjançant la pòlissa d'assistència sanitària, amb cobertura a tota Espanya i amb un extraordinari quadre mèdic concertat. Més informació...

Mútua General de Catalunya ofereix el seu ampli ventall de serveis mèdics concertats, amb condicions preferents per a les empreses associades a l'ADEPG. Més informació...

Lloguer de vehicles

Entre el 5% i el 50% de descompte poden obtenir les empreses de l’ADEPG en el servei de lloguer de turismes i furgonetes d’Europcar. Cal que el procés de contractació es realitzi a partir del banner verd d’Europcar que trobareu tot seguit.

Descomptes exclusius a Europcar

pujar pàgina Hotels

Hotels NH és una de les 25 hoteleres més grans del món i una de les principals d'Europa. NH Hoteles opera prop de 400 hotels amb al voltant de 60.000 habitacions en 26 països d'Europa, Amèrica i Àfrica.

Els socis de l'ADEPG gaudeixen de condicions preferents als diferents hotels de la cadena NH.

La companyia hotelera Sol Melià ofereix la possibilitat d’escollir entre més de 350 hotels repartits per tot el món, amb presència a 35 països diferents. Sol Melià ha estat pionera en la implantació de sistemes de gestió moderns i amb visió de futur. Hotels per a gaudir en família o per a realitzar esdeveniments i/o reunions d’empresa. A tots els socis de l’ADEPG se’ls ofereixen condicions preferents.

Barceló Hotels&Resorts compta amb 142 hotels distribuïts en 16 països diferents, amb la voluntat que els seus clients se sentin com a casa durant les seves vacances o estàncies de negocis.

Els socis de l’ADEPG gaudeixen de descomptes exclusius en els diferents complexes de Barceló Hotels&Resort.

Descomptes comercials

Un bon nombre d'empreses associades ofereix tractes preferents i exclusius per a tots i cadascun dels socis de l'ADEPG. Hi podeu trobar descomptes comercials prou interessants a l'hora d'adquirir o contractar els vostres serveis de missatgeria, tranports, viatges, lloguer de vehicles, sistemes de seguretat i protecció, restaurants, comerç...

Podeu conèixer tota la relació d'establiments amb descompte especial a l'espai: www.adepg.cat/avantatges

Mapa d'avantatges exclusius

La vostra empresa també es pot afegir a aquest selecte grup d'empreses associades que ofereixen un descompte comercial a la resta de socis. Poseu-vos en contacte amb l'ADEPG, al tel. 902 106 700 o bé a l'adreça comunicacio@adepg.cat.

Borsa de Treball

L'ampli ventall de perfils, la immediatesa i l'eficiència del servei de Borsa de Treball de l'ADEPG el fan un dels més ben reconeguts per les empreses associades. Encara més, els usuaris destaquen el seu caire més confidencial i el rigor en el tractament de la informació.

Malgrat la tendència a la baixa de sol·licituds de currículums, que es va iniciar el 2007, conseqüència de la conjuntura econòmica adversa, el departament de Borsa de Treball va cursar durant l'excercici 2015 135 expedients de selecció de personal.

Quan a la recepció de candidats, sembla paradògic, però també descendeix el 2015; es van rebre gairebé 474 currículums, quan, el 2008, se'n rebien 771.

Evolució de la Borsa de Treball

L'evolució interanual és la que veiem a la gràfica, en blau cel les ofertes i en blau marí, les demandes.

Tarifa de serveis

Les empreses associades a l'ADEPG gaudeixen d'aquest servei de manera totalment gratuïta.

Per a les empreses no associades, les tarifes són:

· Demanda d'un perfil 30 € (IVA no inclòs) · Demanda de tres perfils () 75€ (IVA no inclòs) · Demanda de sis perfils () 120€ (IVA no inclòs)

La Borsa de treball de l’ADEPG funciona des de fa vint anys i la seva operativa sempre ha destacat per la immediatesa i la fiabilitat. Com a valor diferencial i característic, el servei que ofereix l’ADEPG està enfocat a la demanda de perfils i no tant a l’oferta, la qual cosa ha afavorit que avui dia sigui un dels principals facilitadors d’ocupació de les nostres comarques.

Llibres d'Empresa

La llibreria d'economia i empresa

L'ADEPG us suggereix la seva botiga especialitzada en llibres d'economia i empresa, llibresdempresa.cat. Des de la llibreria virtual podeu fer la vostra compra online, amb pagament directe, si voleu que us la fem arribar a casa o a l'empresa, o bé en el mateix moment que rebeu la comanda.

També podeu fer els vostres encàrrecs directament a l'adreça botiga@llibresdempresa.cat. No dubteu a demanar-nos qualsevol títol que us sigui d'interès; el tindreu amb immediatesa.

En qualsevol cas, tan bon punt disposem de la vostra comanda us enviarem l'avís i podreu optar per recollir-lo a la seu de l'ADEPG o bé demanar que us el portem a l'adreça que ens indiqueu.

A més, la llibreria de l'ADEPG té un bona experiència en llibres de text i de complement per a les accions formatives que promogueu a la vostra empresa, especialment en els apartats d'idiomes i informàtica. Consulteu les condicions preferents.

Llibresdempresa.cat també us ofereix el servei de regal d'empresa. Fem arribar la comanda individualitzada i degudament presentada a aquells destinataris als quals vulgueu obsequiar.

Podeu accedir al web de Llibres d'Empresa des d'aquí.

«ADEG's Partners»

Club des Entreprises de Mérignac

Club des entreprises de Merignac L'ADEG manté contactes amb l'entitat aquitana des del mes de novembre de 2004. En diverses ocasions s'han portat a terme visites i estades a ambdós territoris per fomentar el coneixement i la relació entre els empresaris penedesencs i girondins.

www.club-entreprises-merignac.com

Conselho Empresarial dos Vales do Lima e Minho (CEVAL)

CEVAL Les sigles CEVAL identifiquen el Conselho Empresarial dos Vales do Lima e Minho, entitat amb seu a la ciutat costanera de Viana do Castelo que representa el teixit empresarial de la regió de l'Alto Minho, al Nord de Portugal. Les relacions entre ADEG i CEVAL es van consolidar arran de la participació d'ambdues organitzacions al Fòrum Cap Réseau, promogut pel Club des Entreprises de Mérignac, el novembre de 2008.

www.ceval.pt

Valority Investissement

Valority commercialise des programmes immobiliers d'investissement locatif tournés principalement vers la défiscalisation en loi Pinel, Lmnp, deficit foncier ou encore loi malraux. Basé à Lyon, l'entreprise a une excellente réputation dans la gestion de patrimoine et d'investissement en immobilier.

www.valority.com

Sessions informatives

Les sessions promogudes sota el format de Sessió ADEPG es convoquen normalment a partir de les set de la tarda i giren al voltant d'una ponència de context noticiable. Aquestes sessions tenen lloc a la sala de reunions de les seus socials de l'ADEPG i són d'inscripció gratuïta per als socis.

«Business Jumelage»

Anteriors convocatòries > veure Anteriors Convocatòries DESCRIPCIÓ

Quatre anys més tard, al novembre de 2008, es va encetar una línia de relacions amb el Conselho Empresarial dos Vales de Lima e Minho, CEVAL, organització que aplega, a manera de consorci de serveis, diferents associacions locals del nord de Portugal.

El juny de 2010, les tres entitats, ADEG, CEM i CEVAL, van signar la carta fundacional de la Federació Internacional d'Associacions Empresarials, FIAE.

30 en punt

Aquest any 2011 l'ADEG ha creat un nou format de sessió informativa promoguda sota el format 30 en Punt. Es convoquen habitualment a les 12h30 i tenen una durada màxima de 30 minuts. Aquestes sessions tenen lloc a la sala de reunions de les seus socials de l'ADEG i són d'inscripció gratuïta per als socis.